Azerbaijan

Current Implementation Status

In progress. IDDSI framework materials (detailed definition and testing methods) have been translated and uploaded on the website for review in July 2022. Now we are seeking volunteers to be a member of our group. 

Reference Group Bu yaxınlarda Azərbaycan İDDSİ Referans Qrupu yaradılıb. O, Azərbaycanın səhiyyə sistemində İDDSİ-nin tətbiqini dəstəkləmək, təşviq etmək, asanlaşdırmaq və monitorinq etmək üçün fənlərarası əməkdaşlıq qrupu olacaq. Qrup AZIRG-a qoşulmaq üçün könüllülər axtarır. Əgər maraqlanırsınızsa, bizimlə əlaqə saxlayın.

Azerbaijan IDDSI Reference Group recently is established. It will be an interdisciplinary collaborative group to support, promote, facilitate, and monitor IDDSI implementation in Azerbaijan's health care system. The group is seeking for volunteers to join AZIRG. If you are interested, please contact us.
Primary Contacts
  • Pouran Bagherpour M.S. SLP 
Registry
  • Fidan Quluzade SLP
Contact Email or contact 
Country-Specific Resources
  This information was last updated on July 2022.